यो कसरि एउटा व्यंग मात्र ??

यो कसरि एउटा व्यंग मात्र हुन सक्छ ? हामीले अहिले भोगेको यर्थाथ होइन र यो त ??

Naya Nepal

माथि को सामग्री मैले ‘सत्याग्रह’ को फेसबुक पेज बाट लिएको हुँ (फोटोसप अनि रोल्लिप को प्रयोग गरिएको)

posted on 28th Jan 2013 [21:53 NST]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s